Průzkum návštěvnosti v oblasti Národního parku Podyjí

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 01. 2007


Oficiální sčítaní návštěvníků se naposledy v oblasti národního parku uskutečnilo roce 1995. Pro letošní rok připravuje ne náš podnět správa Národního parku Podyjí oficiální sčítání chodců a cyklistů v NP. Zjištěné informace asi potvrdí odpozorované zjištění zaměstnanců Národního parku a některých cyklistů a to, že v nedávné době se obrátil poměr mezi cyklisty a chodci, kteří navštíví NP na 1 : 3. Zmíněný poměr v případě, že sčítání potvrdí tuto tendenci jasně dokladuje obrovský zájem o cykloturistiku v této oblasti.

Samotná metodika sčítání se připravuje a bude rozdělena do několika víkendů, pracovních dnů a rozložena v období od dubna do října 2005.

Zjištěné výsledky nám pomohou při prosazování našich záměrů a pro faktickou podporu všech subjektů, které v této oblasti provozují služby pro turisty a cyklisty.