NOVÁK konzervárna a.s

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 01. 2008NOVÁK konzervárna a.s
Travní dvůr
Hrabětice 671 68
ředitel. Bohuslav Novák ml.
Tel. 515 229 960
www.konzervárna.cz
NOVÁK konzervárna po zániku firmy Znojmia byla osloven zmíněný podnik a pán Ing. Bohuslav Novák nám vyšel vstříc a proto můžeme obohatit ceny do tomboly a samozřejmě i doplnit ceny při různých akcích. Každý člen reprezentačního týmu získal podporu v rámci pitného režimu. V letošním roce posilujeme spolupráci asi o 20% v materiálním objemu a tak se těšte na tradiční okurky.