Vinice Hnanice - výzva pro členy a příznivce Cyklo Klubu Kučera Znojmo

Autor: Luděk Jelínek <jelinekludek(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 09. 2016

V souvislosti s přípravou akce 3. ročníku klasického závodu horských kol MOUNTAINBIKE Vinice Hnanice, která se koná v sobotu 24. 9. 2016, žádáme zájemce o pořadatelskou pomoc. Podrobnější informace o závodu na našem webu a www.vinice-hnanice.cz. Tento závod spolupořádáme se subjektem Vinice Hnanice...



Co potřebujeme?

1) Vyznačit trať, které se uskuteční v úterý 20. 9. (dle momentální meteorologické situace a po vzájemné dohodě)  Sraz zájemců u skladu CKK Znojmo v areálu firmy MEDICASTO – stejný objekt v kterém je kancelář CKK Znojmo, Vídeňská tř. 707/25 v 16.00 hodin. Časová náročnost max do 19.00 hodin. Potřeba dvě skupiny max. čtyřech lidech  (řidič + 3). Vozidla i s řidiči zajištěna.

 

2) Celkem 15 pořadatelů v termínu od 7.15 hodin v sobotu 24. 9. 2016 před hotelem Vinice Hnanice.

 Využitelnost:

-         prezentace závodníků (převzetí přihlášek pro jednotlivé kategorie, startovné, 

          předání igelitky a další organizační otázky v místě prezentace, příprava prostoru

          startu a cíle následně pomoc rozhodčímu při evidenci průjezdů závodníků a

          organizace dětského závodu, převzetí vest a předání odměny pro pořadatele

-               obsluha (prodej drobných cyklistických doplňku a prezentace činnosti CKK pro tři

     osoby )

-               obsluha (Dětský dopravní koutek – omalovánky, dopravní testy, šlapací káry)

-               obsluha (občerstvovací stanice pro dospělé – dovoz a instalace věcí)

-               obsluha (občerstvovací stanice pro děti – instalace věcí)

-               obsluha (servisní místo – start + u občerstvovací stanice 2 mechanici)

-               pořadatelé na trati – 5 osob

3) Celkem 5 pořadatelů v termínu od cca 16.00 hodin v pátek 23. 9. 2016 před hotelem Vinice Hnanice – příprava zázemí, naplnění igelitových tašek, překontrolování značení a instalace označení v areálu a výstavba stánků + pneumatické brány

Převoz k hotelu a zpět po dohodě zajištěn

 

Přibližný termín ukončení v den akce v 15.00 hodin (obsluha prezentačních stánků cca do 17.00). Každý pořadatel potřebuje pro  případ zajištění první pomoci funkční mobil s možností volání v příhraniční oblasti.

V případě zájmu uveďte své jméno, telefonický kontakt (mobilní telefon, který budete v uvedený den používat pouze v případě nouze), místo srazu, dopravní možnosti – tzn. přijedete na kole, autem a můžete přivést další zájemce nebo zajistit rozvoz pořadatelů na trať nebo potřebujete odvoz ze Znojma a zpět.  

Tyto informace jsou pro celkovou organizaci zabezpečení pořadatelské činnosti na celé trati velmi důležité již před samotnou akcí zásadně a pouze elektronickou cestou na

 e-mail: cykloklubkucera@seznam

Sraz všech pořadatelů:

a)      před kanceláří Cyklo Klubu Kučera Znojmo, ulice Vídeňská 707/25 v 7.00 hodin určeno pro zájemce o odvoz a pro řidiče s volným místem v autě

b)     před budovou hotelu Vinice Hnanice v 7. 15 hodin. Platí pro všechny

Následuje proškolení pořadatelského sboru a rozdělení na jednotlivé místa v místě školícího centra (za přírodním koupalištěm). Potom individuální doprava na místo určení dle předaných dispozic.

 

Co nabízíme?

Úhradu cestovného v případě, že v autě pojedou minimálně tři pořadatelé. (tato podmínka neplatí pro další rozvoz pořadatelů)

Občerstvení v místě akce (strava + pití na stanoviště  – jídlo + pití v cíly závodu)

Ochutnávka vín a burčáků v odpolední části akce Hnanické Svatováclavské slavnosti vína – začíná od 14.00 hodin (poukázky po ukončení pořadatelské činnosti při vrácení vesty)

Odměna ve výši 200,-  po odevzdání reflexní vesty – v místě zázemí CKK Znojmo

 

Termín, do kterého je nutné se nejpozději ozvat:

1) vyznačení tratě -  pátek  16. 9. 2016

2) pořadatelská činnost - středa 21. 9. 2016

 

Kontakt na případné dotazy:

Čestmír Vala, tel. 608 736 135

Potvrzení účasti  na:  e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz

 

 

Info pro závodníky za CKK Znojmo

 

Podrobnější info o jednotlivých kategoriích na našem webu a www.vinice-hnanice.cz

 

POZOR: každý člen CKK Znojmo, který má zájem o start vyplní přihlášku a zašle na e-mail: cykloklubkuceraznojmo@seznam.cz

 

Přihlášeni za CKK Znojmo, nebo rodinný popřípadě firemní a závodní tým nehradí startovné, ale musí zajistit pořadatele. Maximální kapacita rezervovaných startovních čísel v počtu 10. V případě, že se nepodaří zajistit pořadatele bude nucen uhradit startovné. Nominace se startovním číslem bude zaslána později na jednotlivé jezdce samostatně.

 

Druhý den v neděli 25. 9. 2016 se uskuteční pro příznivce a členy spolku Cyklo Klub Kučera Znojmo akce „Ukončení sezóny“. Program a přihlášky viz samostatný článek.