Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska 21.9.2019

Autor: Luděk Jelínek <jelinekludek(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 09. 2019

V sobotu 21. 9. připravujeme ve spolupráci s nadací Partnerství, lokálními vinaři a dalšími partnery oblíbenou celodenní akci Tour de burčák...Pro všechny členské kategorie našeho spolku je připraven zázemí – možnost ponechání oblečení nebo jiného vybavení v prostoru 1. Mezinárodního cykloturistického centra služeb a informací v ČR, Melkusova 3053 (cca 25 od vstupu na plovárnu Louka). Zároveň je na še centrum i jedno z razítkovacích míst + drobné občerstvení. V případě, že máte zájem se této akce účastnit zašlete laskavě elektronickou cestou (cykloklubznojmo@seznam.cz) potvrzení svého zájmu očekáváme nejpozději do čtvrtka 19. 9. 2019. Prvních 10 členů nebo příznivců našeho spolku má startovné v ceně 120,- Kč zdarma.  Startovné obsahuje skleničku + nosičku, mapku a katalog. Před vyzvednutím pasu – mapy a skleničky v místě prezentace – Loucký klášter je nutné se zastavit v našem centru pro potvrzení, které vás opravňuje k účasti zdarma.

Vybrané ochutnávky si hradíte na jednotlivých zastaveních samostatně.

 

Podrobnější infima: www.nadacepartnerství.cz